No2741嫩模月音瞳教室剧情主题性感内衣配缕空蕾丝内裤极致诱惑写真58P月音瞳秀人网

No2741嫩模月音瞳教室剧情主题性感内衣配缕空蕾丝内裤极致诱惑写真58P月音瞳秀人网

头痛发热,太阳证也。 凡此余以应骄习之家,亦五果治疾之理。

趺阳脉浮而涩,阳浮则胃气强,阴涩则小便数,阴阳相搏,则热盛而液竭矣,故大便则□也。故曰∶天下之理,有甚快于吾心者,其末也必有伤;求无伤于其中,则无望快于予心。

凡水气为患,或喘、或咳、或悸、或噎、或吐、或利,病在一处而止。喻昌曰:汗多则津液外渗,加以发热,则津液尽随热势,蒸蒸腾达于外,更无他法以止其汗,惟有急下一法,引热势从大肠而出,庶津液不致尽越于外耳。

夜半,阴尽阳生之时也。 表阳密,则漏汗自止,恶风自罢矣。

即或治未得宜,虽不见愈,亦不至变诸坏逆,则其邪正皆衰,可不必施治,惟当静以俟之,诊其阴阳自和,必能自愈也。加荛花如鸡子大,熬令赤色,此必传写之误。

察病之寒热虚实,感之脏腑表里,所以君臣佐使,甘苦寒凉,补泻而丸散汤引者,不废方,亦可不执方也。是故瞳子、黑眼法于阴,白眼、赤脉法于阳也,故阴阳合传而精明也,目者,心使也;心者,神之舍也。

Leave a Reply